Avancen les obres de condicionament del Centre Cultural i Recreatiu

La part exterior ja està pràcticament enllestida i els treballs dels pròxims dies abastaran sobretot actuacions a l’interior de la sala i mesures contra incendis

Les obres de condicionament del Centre Cultural i Recreatiu (CCR) de Castellví de Rosanes, que van començar a finals d’hivern, entren a la part final dels treballs. La zona exterior, la de la pista descoberta, està pràcticament enllestida i els pròxims dies el gruix de les actuacions abastaran sobretot la zona de la sala i els accessos i mesures contra incendis. L’objectiu d’aquesta intervenció, segons expliquen des del consistori, ha estat «adaptar a la normativa vigent tant la sala i espais annexos com la pista per poder reobrir al públic aquest edifici emblemàtic per acollir-hi activitats».

En la zona exterior ja està instal·lat el nou paviment de la pista i s’ha reparat el mur perimetral, d’acord amb l’estudi que va fer la Diputació de Barcelona. També s’han fet nous els lavabos que donen servei a la pista i s’ha instal·lat l’escala de sortida d’emergència que connectarà la sala amb l’exterior. Queden només per fer en aquest espai de la pista la instal·lació de baranes, l’arrebossat d’algunes parts i altres treballs d’envergadura menor.

A l’interior de l’edifici ja s’ha actuat en els lavabos del primer pis. A la planta baixa, s’hi ha construït un bany per a persones amb problemes de mobilitat i s’ha habilitat un accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda perquè puguin accedir a la sala des del carrer Parra. Els treballs interiors se centraran els pròxims dies en fer un tractament anticorcs a la fusteria de l’entarimat d’escenari. També resten pendents d’instal·lar en breu les mesures contra incendis, com les mànegues d’extinció, les portes ignífugues d’evacuació i els sistemes d’alarma. El termini màxim per finalitzar els treballs pendents és en la primera quinzena de setembre.

La passada tardor, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i l’entitat del Centre Cultural i Recreatiu (CCR) van aprovar el contracte que permet al consistori arrendar la sala i la pista a l’entitat. Segons el documente signat, a canvi de poder fer ús de la sala gran i la pista durant 15 anys i 8 mesos, l’Ajuntament es fa càrrec les obres necessàries per poder reobrir aquests espais al públic. Aquests treballs d’adequació per a la reobertura són els que ara s’estan duent a terme.

Les obres passen per adequar el recinte del CCR a la normativa actual pel que fa a incendis, instal·lacions elèctriques i accessibilitat, i reparar la pista exterior. En paral·lel es realitzen altres millores de menor envergadura en diferents punts del recinte per completar l’adequació normativa de les instal·lacions i es col·locaran cortines ignífugues a l’espai de la boca de l’escenari i als finestrals laterals.

Les obres d’adequació del CCR tenen un cost proper als 174.000 euros i són executades per part de l’empresa Montcruma SLU, adjudicatària del concurs públic efectuat per l’Ajuntament. A aquest import s’hi ha d’afegit uns 25.000 euros més en concepte de projectes, direcció d’obra i publicacions a diaris oficials. El gruix del finançament prové d’ajudes que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes rep de la Diputació de Barcelona a través de les Meses de concertació (15.000 euros) i d’altres suports com l’aconseguit el 2018 per import de 102.000 euros. La resta d’import fins a cobrir el total de la despesa es finança amb fons propis de l’administració local.

Comparteix